POŽADAVKY NA IZOLACE BALKÓNŮ A TERAS

Na konstrukce teras jsou kladeny vysoké požadavky. Terasy jsou vystaveny vyššímu riziku poškození konstrukce povětrnostními vlivy /déšť,sníh,slunce/, pokud se při projektování a při realizaci  cokoliv opomene v  systému izolace.

Právě u teras může být příčin závad vodotěsné funkce stavebních konstrukcí celá řada: od chyb v návrhu,  projektu stavby, chyb v provedení, montáži jednotlivých vrstev ploché střechy až po nedbalou údržbu.

Nejdůležitější je především zajištění vodotěsné funkce. Na povrchu plochých tedy i provozních střech je na střešní povlakové krytině velmi důležité docílit dostatečný spád pro odtok dešťové vody, což lze například vybudováním spádové vrstvy nad nosnou konstrukcí střechy, tepelnou izolací ve spádu, nebo nosnými střešními konstrukcemi vybudovanými v určitém sklonu.

Požadavek investora je co možná nejmenší spád povrchu pochůzné vrstvy terasy. 

VOLBA SKLADBY A TYPŮ PÁSŮ

Návrh hydroizolační vrstvy má více variant. Můžeme zvolit nejspolehlivější nebo cenově nejdostupnější izolaci. Pokud jsou voleny asfaltové pásy, je nespolehlivější variantou zásadně modifikovaný asfaltový pás s vrchním posypem tl. 5 mm.

I u nejlevnější varianty se musí použít velmi pevné oxidované pásy s nosnou vložkou ze skelné tkaniny nebo polyesterovou nosnou vložkou zabezpečující spolehlivou vodotěsnost.

Za nevhodné se jednoznačně považuje použití oxidovaných pásů s nosnou vložkou ze skelné rohože nebo strojní hadrové lepenky všeobecně známé jako IPA

Každý balkon i terasa chce především odborné posouzení o stavu věci a navržení správného řešení k odstranění závady, či realizace nové izolace u novostavby, zatím účelem nás neváhejte kontaktovat.

Použiváme izolace

a hydroizolace, folie

SIKAPLAN

IZOPLAST Plzeň s.r.o.
Borská 2395/39A
316 00 Plzeň
provozovna Borská areal Škoda Karlov
316 00 Plzeň
377 965 475
602 105 403
377 223 563
FAX 377 965 475
64833127
C 7476 vedená u Krajského soudu v Plzni